BRDZNULI AZREBI - Forum
Site menu
Tag Board
200
Our poll
GJERA BEDISCERIS?
Total of answers: 1813
Login form
Site friends
Statistics
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 181231718»
Forum » XELOVNEBA & KULTURA » ES SAINTERESOA » BRDZNULI AZREBI
BRDZNULI AZREBI
DARKNESSDate: Sunday, 2007-12-30, 11:57 AM | Message # 1
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline

''GANATLEBULI ADAMIANI AMBOBS ARA IMAS,RASAC FIQROBS,ARAMED IMAS,RASAC SXVEBI FIQROBDNEN DA

AKETEBS ARA IMAS,RAC MAS SHEEDZLO GAEKETEBINA,ARAMED IMAS,RAC SXVEBISGAN ISWAVLA'' -

shopenhaueri


Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
DARKNESSDate: Wednesday, 2008-01-30, 10:20 AM | Message # 2
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
"განა ყველა რაც ხმელია,
კაცთაგან საწუნარია?
ზოგჯერ ათასთა ცოცხალთა,
ასჯერ სჯობს ერთი მკვდარია"

ვაჟა-ფშაველა


Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
DARKNESSDate: Wednesday, 2008-01-30, 10:21 AM | Message # 3
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
"ადამიანი ადამიანობის ადამიანობით ადამიანობს..."
გოეთე

"მე მიყვარხარ, არა იმისთვის თუ ვინ ხარ შენ, არამედ იმისთვის, ვინ ვარ მე, როდესაც შენთან ვარ"
გაბრიელ გარსია მარკესი.

ხშირად ადამიანი მარტოობისას გაცილებით ნაკლებად მარტოსულია
ბაირონი

ცხოვრებაში რაც არ უნდა დიდი გახდე
გახსოვდეს რომ შენ პატარა დაიბადე...


Nothing lasts forever,even cold November rain..

Message edited by DARKNESS - Wednesday, 2008-01-30, 10:25 AM
 
DARKNESSDate: Wednesday, 2008-01-30, 10:29 AM | Message # 4
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
სიცოცხლე იმით კი არ იზომება, რამდენჯერ ჩაისუნთქავ, არამედ იმით რამდენჯერ შეგეკვრება სუნთქვა...

სიყვარული ხიზილალაა და ა საქორწინო ტორტი, ხენდრო და ტკბილი კრემი. სიყვარული შამპანურია. მეგობრობა კი - ახალგამომცხვარი პური, ახალგადღვებილი კარაქი, გლეხური ყველი და ორისთვის შემოდგმული ჩაიდანი.
რათქმაუნდა ჯობს ორივე გქონდეს მაგრამ მეგობრობას უფრო ჩაატან გემოს

პემ ბრაუნი

ადამიანი შეიძლება გაანადგურო, მაგრამ ვერ აჯობო.
ერნესტ ჰემინგუეი


Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
fareshaDate: Thursday, 2008-01-31, 1:00 PM | Message # 5
Moqalaqe
Group: Moderators
Messages: 49
Reputation: 0
Status: Offline
[color=red]cameti fraza cxovrebis Sesaxeb

1. me Sen miyvarxar ara imis gamo, Tu vin xar Sen, aramed imis gamo, vin var me Sen gverdiT.

2. aravin imsaxurebs Sens cremlebs. is ki, vinc imsaxurebs, arasdros gatirebs.

3. is, rom viRacas ar uyvarxar ise, rogorc Sen ginda, ar niSnavs imas, rom mas ar uyvarxar mTeli guliT.

4. namdvili megobari is aris, vinc xels CagWidebs da Sens guliscemas igrZnobs.

5. yvelaze cudi saSualeba, genatrebodes vinme, esaa masTan erTad iyo da xvdebode, rom arasdros iqneba Seni.

6. yovelTvis gaiRime! maSinac, roca mowyenili xar. vinmes SeiZleba Seuyvardes Seni Rimili.

7. SeiZleba, samyaroSi Sen mxolod adamiani xar, magram viRacisTvis _ mTeli samyaro.

8. ar dakargo dro im adamianTan, romelsac ar unda, gaataros es dro SenTan!
9. SeiZleba, RmerTs unda, rom vxvdebodeT sxva adamianebs manam, sanam ar SevxvdebiT im erTaderTs, radgan roca es moxdeba, madlierebi viyoT.

10. ar itiro imis gamo, rom es damTavrda! gaiRime, imitom rom es iyo!

11. yovelTvis moiZebneba vinme, vinc guls gatkens. Sen isev unda gwamdes adamianebis, magram ufro frTxili unda gaxde.

12. gaxdi ukeTesi da Tavad gaige, vin xar, sanam Sexvdebi axal adamians imis imediT, rom gagigebs.

13. nu daxarjav amden Zalisxmevas! yvelaferi kargi TavisTavad, moulodnelad xdeba.

.
yvelafers, rac xdeba, Tavisi mizezi aqvs.

gabriel garsia markesi


gaumarjooosss
 
DARKNESSDate: Thursday, 2008-01-31, 1:17 PM | Message # 6
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
auuuuuuuuuuuuuuu dzaaaan magariaaaaaaaaaaaa. surprised bravo

Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
fareshaDate: Thursday, 2008-01-31, 1:50 PM | Message # 7
Moqalaqe
Group: Moderators
Messages: 49
Reputation: 0
Status: Offline
წმინდა მამათა გამონათქვამები
1. მთვარი, დაუსრულებელი სათნოება არის სიყვარული. არსებობს რწმენა, სასოება და სიყვარული. სიყვარული მარადიულია. და აი, ამ მარადისობის დღესასწაულია დღეს - მარადიული სიყვარულის დღესასწაული.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II

2. და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა

/სულიერი მდელო/

3. "რა გავაკეთო, რომ უფალს ვაამოთ? - ჰკითხეს წმინდა ანტონი დიდს. მან უპასუხა: "სადაც არ უნდა იყო, ყოველთვის თვალწინ გყავდეს მამაზეციერი; რა საქმითაც არ უნდა დაკავდე, ნახე, იწონებს თუ არა ამას წმიდა წერილი."

4. "თუ გსურს,მწუხარების გარეშე იცხოვრო, ეცადე, უფალს აამო."

ამბა ევაგრე

5. "იმაზე უდიდესი ბოროტება არ არსებობს, ვიდრე საკუთარი ნების გატარება და არა - ღვთის ნებისამებრ ცხოვრება."

6. "ურწმუნოება - ცრურწმენის ტყუპისცალია"

7. "რელიგია დედის წიაღია, საიდანაც გამოვიდა კაცობრიობის მთელი სულიერი ცხოვრება; კაცთა მოდგმის მთელი მაღალი კულტურა რელიგიის შვილია."

8. "როგორც ქარწაღებული ხომალდი ქანაობს აქეთ-იქით ქარიშხლის ნებაზე, ასევე სულიც, რომელიც ღვთის მადლს მოკლებულია, მუდმივად ცოდვისაგან იმართება, რომელიც მას იქით კი არ მიაქანებს, საითაც თავად სურს, არამედ იქით - სადაც დემონს უნდა."

9. "მადლი ჩვენთვის იგივეა, რაც მზე - მიწისთვის; ის ჩვენ გვანათლებს, გვათბობს და გვაცოცხლებს"

10. "ღმერთი წრეა, რომლის ცენტრიც ყველგანაა, გარესაზღვარი კი - არსად."

წმიდა იოანე დამასკელი


gaumarjooosss
 
fareshaDate: Thursday, 2008-01-31, 1:51 PM | Message # 8
Moqalaqe
Group: Moderators
Messages: 49
Reputation: 0
Status: Offline
11. "თუ უფალთან იქნები, ჯოჯოხეთიც სამოთხედ გექცევა, ღვთის გარეშე კი - ზეცაში ყოფნაც წამებაა."

წმიდა ტიხონ ზადონელი

12. "თუ ღმერთთან ერთად ხარ, ნებისმიერი ადგილზე გაქვს სახლ-კარი და სამშობლო, ღვთის გარეშე კი სახლიცა და მამულიც გადასახლება და ტყვეობაა."

წმ.ტიხონ ზადონელი

13. "ვისაც თავის თავში ღმერთი ჰყავს, მას ყველაფერი აქვს, თუნდაც - ამქვეყნად ყველაფერი დაკარგოს."

14. "შენ ნახშირი ხარ ადამიანო, უფალი კი - შენი ალი და ნათელი".

15. "იმაზე დიდებული არაფერია, ვიდრე ღმერთთან მყოფი ადამიანი და არაფერია იმაზე არარაობა, ვიდრე ადამიანი - ღმერთის გარეშე."

16. "ჩვენი სული ღვთისგანაა და მხოლოდ ღმერთში შეუძლია ჰპოვოს მან დამშვიდება და ნეტარება"

17. "როგორც სულს გაყრილი სხეული კვდება, ასევე სული კვდება ღმერთთან ერთობის გარეშე"

ნეტარი ავგუსტინე

18. ”ნუ ეცდები ღვთის ღრმად გამოკვლევას, უფრო მეტად ეცადე, მიემსგავსო მას.”

წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი

19. შეუძლებელია, არ დაეცე; მაგრამ საჭიროა და ვალდებულიც ხარ, დაცემული ადგე. თუ სწრაფად მორბენალი რაიმეს დაეჯახა, მეყვსეულად ადგება და კვლავ მიზნისაკენ აგრძელებს გზას – მიბაძე მას

20. ცხონების გზაზე სიკვდილამდე არ უნდა შევყოვნდეთ და გავჩერდეთ. ზნეობრივი სრულყოფილების რა ხარისხსაც არ უნდა მიაღწიო, მაინც სულ წინ უნდა ისწრაფოდე


gaumarjooosss
 
GuestDate: Friday, 2008-03-14, 10:17 AM | Message # 9
Group: Stumari

amboben , rom yvela gvirabis bolos sinatlea .. .. .amboben , rom dagmaprenas isev agmaprena mohyveba . . . es yoveltvis ase rodis xdeba . .. . zogi gvirabis bolos martlac yopila sinatle .. . . magram ara .. . yvalastvis . .. . :(
 
DARKNESSDate: Monday, 2008-03-24, 10:53 AM | Message # 10
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
ui da shen romeli xar? sad

Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
mea17Date: Thursday, 2008-04-24, 12:33 PM | Message # 11
Group: Stumari

1.tu qali gulis gasagebs gachuqebs nu gagixardeba, xval sakets gamocvlis
2.nu gaeqcevi snaipers daglili mokvdebi
3."ho" aris is sityva, romelsac qali tvalebit ufro xshirad ambobs, vidre enit
4.qalbatono tqveni sunamo tavdacvistvisaa, tu tavdasxmistvis?
5.cxovreba sikvdilistvis rigia. sulelia is/ vinc urigod gadzromas cdilobs
6.cxovreba avadmyofobaa letaluri dasasrulit, romelic sqesobrivi dzit gadaecema
7.cxovreba gasuli ki ara, damaxsovrebuli dgeebia
8.cxovreba shedga, tu koniaki, romelsac svam, asakit im qalze ufrosia, romeltanac gdzinavs
9.siyvaruli daavadebaa, romelsac woliti rejimi uxdeba
10.fulistvis siyvaruls prostitucia hqvia, fulistvis megobrobas_biznesi
11.vidre sxavs gadauvli, jer martvis mowmoba aige
12.erti tavi kargia, ori_simaxinje.
13.martoxeloba_roca zustad ici .sad devs sheni wignebi
14.dila dgis is nawilia, roca umu.shevrebis gshurs
15.rasac unda aketebde ifiqre dasasrulze
 
mea18Date: Friday, 2008-05-02, 8:10 AM | Message # 12
V.I.P
Group: V.I.P
Messages: 1
Reputation: 0
Status: Offline
cool dry cry angry biggrin happy surprised smile smile sad tongue wacko wink

imagination is more important than knowledge,knowledge is limited,imagination enforces the world
 
GuestDate: Friday, 2008-05-09, 4:34 AM | Message # 13
Group: Stumari

GAACHERE DEDAMOIW ME SHAVAL.......... wink
 
DARKNESSDate: Sunday, 2008-05-11, 11:47 AM | Message # 14
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
mea18, kargi iyo, momecona biggrin

Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
GuestDate: Thursday, 2008-05-22, 9:40 AM | Message # 15
Group: Stumari

magaria dzaaaaaaaan smile wink
 
DARKNESSDate: Friday, 2008-05-23, 3:59 PM | Message # 16
Admin
Group: Administrators
Messages: 265
Reputation: 2
Status: Offline
Quote (Guest)
magaria dzaaaaaaaan

isa da shen ar ginda gagvecno? biggrin


Nothing lasts forever,even cold November rain..
 
GuestDate: Monday, 2008-06-09, 2:14 AM | Message # 17
Group: Stumari

ar gabedo sikvdili, sanam cocxali xar!

Added (2008-06-09, 2:14 Am)
---------------------------------------------
ar gabedo sikvdili, sanam cocxali xar! p.s. avtori: Tekla tongue

 
ginevraGuestDate: Wednesday, 2008-06-11, 11:18 AM | Message # 18
Group: Stumari

egoizmis yvelaze srulyopil pormas dedis siyvaruli ewodeba biggrin
 
ninikoooooDate: Friday, 2008-06-27, 1:43 PM | Message # 19
Group: Stumari

ar arsebobs upro meti sisulele, vidre survili yoveltvis iyoyvelaze chkviani.....

vinc yidulobs imas rac ar schirdeba, male gayidis imas rac schirdeba.....

boroti saqme dgis sinatles versad wauva....

umjobesia gmiris qvrivi iyo, vidre lacharis coli......

yvelaze sasiamovno yvelaze usiemovnod iqceva tu zomas gadascildeba....

adamians ise araperi amdzimebs rogorc carieli tavi......

smile smile smile smile smile smile smile

 
N!KUsaHaaDate: Thursday, 2008-07-10, 4:23 PM | Message # 20
Group: Stumari

biggrin biggrin MOdit ra manqanas mivacvet iqet gamicherda vinsent
 
Forum » XELOVNEBA & KULTURA » ES SAINTERESOA » BRDZNULI AZREBI
Page 1 of 181231718»
Search:
New reply
Name:
Message text:
Message options:
Security code:

Copyright MyCorp © 2015 | Make a free website with uCoz